• <strong id="wqqie"><kbd id="wqqie"></kbd></strong>
  <small id="wqqie"></small>
 • <strong id="wqqie"><samp id="wqqie"></samp></strong>
 • <td id="wqqie"><tt id="wqqie"></tt></td>
  <optgroup id="wqqie"></optgroup>

  轴 承 型 号

  外 型 尺 寸mm

  基本型

  密封型

  d1

  D

  C

  B1

  CRH 8-1V

  CRH 8-1VUU

  6.350

  12.700

  9.525

  26.194

  CRH 9 V

  CRH 9 VUU

  6.350

  14.288

  9.525

  26.194

  CRH 10-1 V

  CRH 10-1 VUU

  7.938

  15.875

  11.112

  30.956

  CRH 11V

  CRH 11VUU

  7.938

  17.462

  11.112

  30.956

  CRH 12V

  CRH 12VUU

  11.112

  19.050

  12.700

  35.719

  CRH 14V

  CRH 14VUU

  11.112

  22.225

  12.700

  35.719

  CRH 16V

  CRH 16VUU

  15.875

  25.400

  15.875

  42.069

  CRH 18V

  CRH 18VUU

  15.875

  28.575

  15.875

  42.069

  CRH 20V

  CRH 20VUU

  19.050

  31.750

  19.050

  51.594

  CRH 22V

  CRH 22VUU

  19.050

  34.925

  19.050

  51.594

  CRH 24V

  CRH 24VUU

  22.225

  38.100

  22.225

  61.119

  CRH 26V

  CRH 26VUU

  22.225

  41.275

  22.225

  61.119

  CRH 28V

  CRH 28VUU

  25.400

  44.450

  25.400

  70.644

  CRH 30V

  CRH 30VUU

  25.400

  47.625

  25.400

  70.644

  CRH 32V

  CRH 32VUU

  28.575

  50.800

  31.750

  63.344

  CRH 36V

  CRH 36VUU

  28.575

  57.150

  31.750

  63.344

  CRH 40V

  CRH 40VUU

  31.750

  63.500

  38.100

  96.044

  CRH 44V

  CRH 44VUU

  31.750

  69.850

  38.100

  96.044

  常州扬帆轴承制造有限公司
  阿里诚信通认证 ENGLISH| 中文版 |
   
  公司介绍认证体系生产车间 | 产品中心 | 新闻动态 | 销售网络 | 技术研发 | 联系我们 | 首页

   

  点击这里可以给对方发送消息点击这里给我发消息

   

  下一页(见曲线滚轮支承滚轮滚轮滚针英制

  点击以下型号可获得详细的尺寸和所对应型号。以下是MCCZB型号叫法。

  CCFE- 1/2 -SB CCFE- 5/8 -SB CCFE- 3/4 -SB CCFE- 7/8 -SB
  CCFE-1-SB CCFE-1 1/8 -SB CCFE-1 1/4 -SB CCFE-1 3/8 -SB
  CCFE-1 1/2 -SB CCFE-1 5/8 -SB CCFE-1 3/4 -SB CCFE-1 7/8 -SB
  CCFE-2-SB CCFE-2 1/4 -SB CCFE-2 1/2 -SB CCFE-2 3/4 -SB
  CCFE-3-SB CCFE-3 1/4 -SB CCFE-3 1/2 -SB CCFE-4-SB
         
  CFE- 1/2 -SB CFE- 5/8 -SB CFE- 3/4 -SB CFE- 7/8 -SB
  CFE-1-SB CFE-1 1/8 -SB CFE-1 1/4 -SB CFE-1 3/8 -SB
  CFE-1 1/2 -SB CFE-1 5/8 -SB CFE-1 3/4 -SB CFE-1 7/8 -SB
  CFE-2-SB CFE-2 1/4 -SB CFE-2 1/2 -SB CFE-2 3/4 -SB
  CFE-3-SB CFE-3 1/4 -SB CFE-3 1/2 -SB CFE-4-SB
         
  CCFH- 1/2 -SB CCFH- 5/8 -SB CCFH- 3/4 -SB CCFH- 7/8 -SB
  CCFH-1-SB CCFH-1 1/8 -SB CCFH-1 1/4 -SB CCFH-1 3/8 -SB
  CCFH-1 1/2 -SB CCFH-1 5/8 -2B CCFH-1 3/4 -SB CCFH-1 7/8 -SB
  CCFH-2-SB CCFH-2 1/4 -SB CCFH-2 1/2 -SB CCFH-2 3/4 -SB
  CCFH-3-SB CCFH-3 1/4 -SB CCFH-3 1/2 -SB CCFH-4-SB
  CCFH-5-SB CCFH-6-SB CCFH-7-SB
         
  CFH- 1/2 -SB CFH- 5/8 -SB CFH- 3/4 -SB CFH- 7/8 -SB
  CFH-1-SB CFH-1 1/8 -SB CFH-1 1/4 -SB CFH-1 3/8 -SB
  CFH-1 1/2 -SB CFH-1 5/8 -SB CFH-1 3/4 -SB CFH-1 7/8 -SB
  CFH-2-SB CFH-2 1/4 -SB CFH-2 1/2 -SB CFH-2 3/4 -SB
  CFH-3-SB CFH-3 1/4 -SB CFH-3 1/2 -SB CFH-4-SB
  CFH-5-SB CFH-6-SB CFH-7-SB

  轴 径

  mm

  轴 承 型 号

  外 型 尺 寸 mm

  基本型

  密封型

  球面外径

  圆柱外径

  球面外径

  圆柱外径

  d 1

  D

  C

  B

  4.826

  CR 8 R

  CR 8

  CR 8 UUR

  CR 8 UU

  4.826

  12.700

  8.731

  9.525

  CR 8-1 R

  CR 8-1

  CR 8-1 UUR

  CR 8-1 UU

  4.826

  12.700

  9.525

  10.319

  6.350

  CR 10 R

  CR 10

  CR 10 UUR

  CR 10 UU

  6.350

  15.875

  10.319

  11.112

  CR 10-1 R

  CR 10-1

  CR 10-1 UUR

  CR 10-1 UU

  6.350

  15.875

  11.112

  11.906

  9.525

  CR 12 R

  CR 12

  CR 12 UUR

  CR 12 UU

  9.525

  19.050

  12.700

  13.494

  CR 14 R

  CR 14

  CR 14 UUR

  CR 14 UU

  9.525

  22.225

  12.700

  13.494

  11.112

  CR 16 R

  CR 16

  CR 16 UUR

  CR 16 UU

  11.112

  25.400

  15.875

  16.669

  CR 18 R

  CR 18

  CR 18 UUR

  CR 18 UU

  11.112

  28.575

  15.875

  16.669

  12.700

  CR 20 R

  CR 20

  CR 20 UUR

  CR 20 UU

  12.700

  31.750

  19.050

  19.844

  CR 22 R

  CR 22

  CR 22 UUR

  CR 22 UU

  12.700

  34.925

  19.050

  19.844

  15.875

  CR 24 R

  CR 24

  CR 24 UUR

  CR 24 UU

  15.875

  38.100

  22.225

  23.019

  CR 26 R

  CR 26

  CR 26 UUR

  CR 26 UU

  15.875

  41.275

  22.225

  23.019

  19.050

  CR 28 R

  CR 28

  CR 28 UUR

  CR 28 UU

  19.050

  44.450

  25.400

  26.194

  CR 30 R

  CR 30

  CR 30 UUR

  CR 30 UU

  19.050

  47.625

  25.400

  26.194

  22.225

  CR 32 R

  CR 32

  CR 32 UUR

  CR 32 UU

  22.225

  50.800

  31.750

  32.544

  CR 36 R

  CR 36

  CR 36 UUR

  CR 36 UU

  22.225

  57.150

  31.750

  32.544

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CZB CZB CZB CZB CZB McCZB
  保持器型 無保持器
  密珠型
  保持器型 無保持器
  密珠型
  保持器型 無保持器
  密珠型
  NATR -5 NATV- 5 NART- 5R NART- 5VR MCYRR- 5 MCYR- 5
  NATR- 6 NATV- 6 NART- 6R NART- 6VR MCYRR- 6 MCYR-6
  NATR- 8 NATV- 8 NART- 8R NART- 8VR MCYRR- 8 MCYR- 8
  NATR-10 NATV-10 NART-10R NART-10VR MCYRR-10 MCYR-10
  NATR-12 NATV-12 NART-12R NART-12VR MCYRR-12 MCYR-12
  NATR-15 NATV-15 NART-15R NART-15VR MCYRR-15 MCYR-15
  NATR-17 NATV-17 NART-17R NART-17VR MCYRR-17 MCYR-17
  NATR-20 NATV-20 NART-20R NART-20VR MCYRR-20 MCYR-20
  NATR-25 NATV-25 NART-25R NART-25VR MCYRR-25 MCYR-25
  NATR-30 NATV-30 NATR-30R NART-30VR MCYRR-30 MCYR-30
  NATR-35 NATV-35 NART-35R NART-35VR MCYRR-35 MCYR-35
  NATR-40 NATV-40 NART-40R NART-40VR MCYRR-40 MCYR-40
  NATR-45 --------- NART-45R NART-45VR MCYRR-45 MCYR-45
  NATR-50 NATV-50 NART-50R NART-50VR MCYRR-50 MCYR-50
  CZB CZB CZB CZB CZB McCZB
  保持器型 無保持器
  密珠型
  保持器型 無保持器
  密珠型
  保持器型 無保持器
  密珠型
  ------------ ------------ CF5 ------------ MCFR-13
  KR-16 KRV-16 CF6R CF6VR MCFR-16 MCF-16
  KR-19 KRV-19 CF8R CF8VR MCFR-19 MCF-19
  KR-22 KRV-22 ------------ ------------ MCFR-22 MCF-22
  ------------ ------------ CF10R CF10VR MCFR-22A MCF-22A
  KR-26 KRV-26 ------------ ------------ MCFR-26 MCF-26
  ------------ ------------ CF10-1R CF10-1VR MCFR-26A MCF-26A
  KR-30 KRV-30 CF12R VF12VR MCFR-30 MCF-30
  KR-32 KRV-32 CF12-1R CF12-1VR MCFR-32 MCF-32
  KR-35 KRV-35 CF16R CF16VR MCFR-35 MCF-35
  KR-40 KRV-40 ------------ ------------ MCFR-40 MCF-40
  ------------ ------------ CF18R CF18VR MCFR-40A MCF-40A
  KR-47 KRV-47 ------------ ------------ MCFR-47 MCF-47
  ------------ ------------ CF20-1R CF20-1VR MCFR-47A MCF-47A
  KR-52 KRV-52 ------------ ------------ MCFR-52 MCF-52
  ------------ ------------ CF20R CF20VR MCFR-52A MCF-52A
  KR-62 KRV-62 ------------ ------------ MCFR-62 MCF-62
  ------------ ------------ CF24R CF24VR MCFR-62A MCF-62A
  KR-72 KRV-72 ------------ ------------ MCFR-72 MCF-72
  ------------ ------------ CF24-1R CF24-1VR MCFR-72A MCF-72A
  KR-80 KRV-80 CF30R CF30VR MCFR-80 MCF-80
  KR-85 ------------ CF30-1R CF30-1VR MCFR-85 MCF-85
  KR-90 KRV-90 CF30-2R CF30-2VR MCFR-90 MCF-90
  重負荷凸輪從動軸承 重負荷滾子從動軸承
  McCZB CZB CZB CZB McCZB CZB CZB CZB
  MCFD-35 NUKR-35 MCYRD-15 NUTR-15 NUTR-202
  MCFD-40 NUKR-40 MCYRD-17 NUTR-17 NUTR-203
  MCFD-47 NUKR-47 MCYRD-20 NUTR-20 NUTR-204
  MCFD-52 NUKR-52 MCYRD-25 NUTR-25 NUTR-205
  MCFD-62 NUKR-62 MCYRD-30 NUTR-30 NUTR-206
  MCFD-72 NUKR-72 MCYRD-35 NUTR-35 NUTR-207
  MCFD-80 NUKR-80 MCYRD-40 NUTR-40 NUTR-208
  MCFD-90 NUKR-90 MCYRD-45 NUTR-45 NUTR-209
  MCYRD-50 NUTR-50 NUTR-210
  其它凸輪從動軸承和凸輪軛軸承編號
  可選用部份 McCZB CZB CZB CZB CZB CZB
  密封圈 加後綴 " S " 加後綴 " PP " 加後綴 " UU " 加後綴 " UU " 加後綴 " LL "
  圓柱外徑 加後綴 " X " 加後綴 " X " 去除後綴 " R " 去除後綴 " R " 加後綴 " X "
  六角孔 加後綴 " B " 加後綴 " SK " 加後綴 " A " 加後綴 " B " 加後綴 " H "
  偏心環 加後綴 " E " 加後綴 " E " ------------ 加後綴 " E " ------------

  CCF-3/4-SB

  CF-1/2

  CCFH-3/4-S

  CCF-11/16-SB

  CF-4

  CF-1-SB

  CFH-1/2

  CCF-7/8-SB

  CFE-11/16-SB

  CF-4-B

  CF-1/2-SB

  CF-1/2-B

  CF-7/8-SB

  CCFE-11/16-SB

  CF-4-S

  CF-1 1/2-SB

  CF-1/2-S

  CF-7/8-S

  CFH-11/16-SB

  CF-4-SB

  CCYR-1 3/4-S

  CCF-1/2-S

  CCF-7/8-S

  CCFH-11/16-SB

  CCF-4-S

  CCYR-1 5/8-S

  CFH-1/2-S

  CFH-2-SB

  CF-3/4

  CCF-4-SB

  CFE-2-SB

  CCFH-1/2-S

  CFH-2-S

  CF-3/4-B

  CFE-4-SB

  CYR-3/4S

  CF-1/2-SB

  CFH-2

  CF-3/4-S

  CCFE-4-SB

  CYR-1-S

  CCF-1/2-SB

  CCFH-2-S

  CF-3/4-SB

  CFH-4

  CYR-5

  CFE-1/2-SB

  CCFH-2-SB

  CCF-3/4-S

  CFH-4-S

  CYR-5-S

  CCFE-1/2-SB

  CFH-2-1/4-S

  CCF-3/4-SB

  CFH-4-SB

  CCYR-5-S

  CFH-1/2-SB

  CCFH-2-1/4-S

  CFE-3/4-SB

  CCFH-4-S

  CF-3/4

  CCFH-1/2-SB

  CFH-2-1/2-S

  CCFE-3/4-SB

  CCFH-4-SB

  CF-3/4-B

  CF-5/8-N

  CFH-2-1/2-SB

  CFH-3/4

  CYR-4-S

  CF-3/4-S

  CF-5/8-NB

  CYR-3/4

  CFH-3/4-S

  CCYR-4-S

  CF-3/4-SB

  CF-5/8-NSB

  CF-1/2-N

  CFH-3/4-SB

  CF-5-SB

  CCF-3/4-S

  CF-5/8-NS

  CF-1/2-NB

  CCFH-3/4-S

  CCF-5-SB

  CCF-3/4-SB

  CCF-5/8-NS

  CF-3-1/4-SB

  CCFH-3/4-SB

  CFH-5-SB

  CF-1/2-B

  CCF-5/8-NSB

  CCF-3-1/4-S

  CYR-3/4

  CCFH-5-SB

  CFH-3/4-SB

  CF-5/8

  CCF-3-1/4-SB

  CYR-3/4-S

  CCYR-5-S

  CF-1/2-NS

  CFH-5/8

  CFE-3-1/4-SB

  CCYR-3/4-S

  CF-6-SB

  CF-1/2-SB

  CF-5/8-B

  CCFE-3-1/4-SB

  CF-7/8

  CCF-6-SB

  CF-1/2-NSB

  CF-5/8-S

  CFH-3-1/4

  CF-7/8-B

  CFH-6-SB

  CCF-1/2-NS

  CCF-5/8-S

  CFH-3-1/4-S

  CF-7/8-S

  CCFH-6-SB

  CCF-1/2-NSB

  CFH-5/8-S

  CFH-3-1/4-SB

  CF-7/8-SB

  CYR-6-S

  CFH-1-3/4-S

  CCFH-5/8-S

  CCFH-3-1/4-S

  CCF-7/8-S

  CCYR-6-S

  CCFH-1-3/4-S

  CF-5/8-SB

  CCFH-3-1/4-SB

  CCF-7/8-SB

  CCF-9/16-SB

  CCFH-1-3/4-SB

  CCF-5/8-SB

  CYR-3-1/4

  CFE-7/8-SB

  CYR-7-S

  CFH-1-3/4-SB

  CFE-5/8-SB

  CYR-3-1/4-S

  CCFE-7/8-SB

  CFH-7-SB

  CF-1/2-S

  CCFE-5/8-SB

  CCYR-3-1/4-S

  CFH-7/8

  CF-3-1/4-S

  CFH-1-3/4

  CFH-5/8-SB

  CF-3-1/2

  CFH-7/8-S

  CCFH-3-1/2-SB

  CFH-1-5/8-S

  CCFH-5/8-SB

  CF-3-1/2-S

  CFH-7/8-SB

  CCFH-1-1/2-SB

  CFH-1-5/8-SB

  CF-11/16

  CF-3-1/2-B

  CCFH-7/8-S

  CFH-3-1/2-S

  CFH-1-5/8-SB

  CFH-11/16

  CF-3-1/2-SB

  CCFH-7/8-SB

  CFH-3-1/2-SB

  CCFH-1-5/8-S

  CF-11/16-B

  CCF-3-1/2-S

  CYR-7/8

  CCFH-3-1/2-S

  CCFH-1-5/8-SB

  CF-11/16-S

  CCF-3-1/2-SB

  CYR-7/8-S

  CF-11/16-SB

  CCFH-1-1/2-S

  CCF-11/16-S

  CFE-3-1/2-SB

  CCYR-7/8-S

  CYR-3-1/2

  CFH-1-1/2-S

  CFH-11/16-S

  CCFE-3-1/2-SB

  CF-3-1/4

  CCYR-3-1/2-S

  CFH-1-1/2

  CCFH-11/16-S

  CFH-3-1/2

  CF-3-1/4-B

  CFH-1-5/8

  是国内品处更齐全的英制滚轮生产厂家之一.
  地 址: 江苏省常州武进区牛塘工业区 电话: 0519-81855361 传真: 0519-86305255 Email:yfbearing@sohu.com
  Copyright 2008-2010 All rights reserved
  产品导航:滚轮轴承,支承滚轮轴承,曲线滚轮轴承,英制滚轮轴承,螺栓滚轮轴承,单向滚针轴承,汽车水泵轴承,滚轮滚针轴承,单向离合器,超越离合器,汽车水泵轴连轴承,推力滚针轴承,平面滚针轴承,冲压外圈滚针轴承,实体套圈滚针轴承,凸轮轴承,组合轴承,圆柱滚子轴承,滚针保持架,支撑滚轮轴承,滚针轴承,复合滚轮轴承,直线轴承
  久久久久久久男人的天堂