• <strong id="wqqie"><kbd id="wqqie"></kbd></strong>
  <small id="wqqie"></small>
 • <strong id="wqqie"><samp id="wqqie"></samp></strong>
 • <td id="wqqie"><tt id="wqqie"></tt></td>
  <optgroup id="wqqie"></optgroup>
  常州扬帆轴承制造有限公司
  阿里诚信通认证 ENGLISH| 中文版 |
   
  公司介绍 认证体系生产车间 | 产品中心 | 新闻动态 | 销售网络 | 技术研发 | 联系我们 | 首页
  主要产品

   

  点击这里可以给对方发送消息点击这里给我发消息

   

   


  型号 重量 尺寸 载荷 极限转速
  d D B d 1 D 1 r r Cr Cor Rpm
  -0.25 min. min.
  kg mm kN rpm
  ZKLN1242-2RS 0.2 12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 17 24.7 3800
  ZKLN1242-2Z 0.2 12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 17 24.7 7600
  ZKLN1545-2RS 0.21 15 45 25 28 36 0.3 0.6 14.4 18.3 3500
  ZKLN1545-2Z 0.21 15 45 25 28 36 0.3 0.6 14.4 18.3 7000
  ZKLN1747-2RS 0.22 17 47 25 30 38 0.3 0.6 15.1 20.4 3300
  ZKLN1747-2Z 0.22 17 47 25 30 38 0.3 0.6 15.1 20.4 6600
  ZKLN2052-2RS 0.31 20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 20.8 30.5 3000
  ZKLN2052-2Z 0.31 20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 20.8 30.5 5400
  ZKLN2557-2RS 0.34 25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 22.1 36 2600
  ZKLN2557-2Z 0.34 25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 22.1 36 4700
  ZKLN3062-2RS 0.39 30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 23.4 41.5 2200
  ZKLN3062-2Z 0.39 30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 23.4 41.5 4300
  ZKLN3572-2RS 0.51 35 72 34 52 63 0.3 0.6 33 58 2000
  ZKLN3572-2Z 0.51 35 72 34 52 63 0.3 0.6 33 58 3800
  ZKLN4075-2RS 0.61 40 75 34 58 68 0.3 0.6 34.5 66 1800
  ZKLN4075-2Z 0.61 40 75 34 58 68 0.3 0.6 34.5 66 3300
  ZKLN5090-2RS 0.88 50 90 34 72 82 0.3 0.6 37.5 82 1500
  ZKLN5090-2Z 0.88 50 90 34 72 82 0.3 0.6 37.5 82 3000
  ZKLN0624-2RS   [原有的:  ZKLN 0624.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN0832-2RS   [原有的:  ZKLN0832.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN1034-2RS   [原有的:  ZKLN1034.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN1242-2RS   [原有的:  ZKLN1242.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN1545-2RS   [原有的:  ZKLN1545.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN1747-2RS   [原有的:  ZKLN1747.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN2052-2RS   [原有的:  ZKLN2052.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN2557-2RS   [原有的:  ZKLN2557.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN3062-2RS   [原有的:  ZKLN3062.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN3072-2RS   [原有的:  ZKLN3072.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN3572-2RS   [原有的:  ZKLN3572.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN4075-2RS   [原有的:  ZKLN4075.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN4090-2RS   [原有的:  ZKLN4090.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN5090-2RS   [原有的:  ZKLN5090.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN50110-2RS   [原有的:  ZKLN50110.2RS]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS, 双向,两侧唇密封

  ZKLN1747-2RS-2AP   [原有的:  ZKLN1747.2RS2AP]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-2AP, 配对,双向,两侧唇密封

  ZKLN2052-2RS-2AP   [原有的:  ZKLN2052.2RS2AP]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-2AP, 配对,双向,两侧唇密封

  ZKLN2557-2RS-2AP   [原有的:  ZKLN2557.2RS2AP]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-2AP, 配对,双向,两侧唇密封

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-2AP, 配对,双向,两侧唇密封

  ZKLN3572-2RS-2AP   [原有的:  ZKLN3572.2RS2AP]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-2AP, 配对,双向,两侧唇密封

  ZKLN4075-2RS-2AP   [原有的:  ZKLN4075.2RS2AP]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-2AP, 配对,双向,两侧唇密封

  ZKLN5090-2RS-2AP   [原有的:  ZKLN5090.2RS2AP]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-2AP, 配对,双向,两侧唇密封

  ZKLN0624-2RS-PE   [原有的:  ZKLN0624.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN1034-2RS-PE   [原有的:  ZKLN1034.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN1242-2RS-PE   [原有的:  ZKLN1242.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN1545-2RS-PE   [原有的:  ZKLN 1545.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN1747-2RS-PE   [原有的:  ZKLN1747.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN2052-2RS-PE   [原有的:  ZKLN2052.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN2557-2RS-PE   [原有的:  ZKLN2557.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN3062-2RS-PE   [原有的:  ZKLN3062.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN3572-2RS-PE   [原有的:  ZKLN3572.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN5090-2RS-PE   [原有的:  ZKLN5090.2RSPE]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2RS-PE, 增加公差,双向,两侧唇密封

  ZKLN0619-2Z   [原有的:  ZKLN 0619.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN0624-2Z   [原有的:  ZKLN 0624.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN0832-2Z   [原有的:  ZKLN 0832.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN1034-2Z   [原有的:  ZKLN 1034.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN1242-2Z   [原有的:  ZKLN 1242.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN1545-2Z   [原有的:  ZKLN 1545.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN1747-2Z   [原有的:  ZKLN 1747.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN2052-2Z   [原有的:  ZKLN 2052.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN2557-2Z   [原有的:  ZKLN 2557.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN3062-2Z   [原有的:  ZKLN 3062.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN3072-2Z   [原有的:  ZKLN 3072.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN3572-2Z   [原有的:  ZKLN 3572.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN4075-2Z   [原有的:  ZKLN 4075.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN4090-2Z   [原有的:  ZKLN 4090.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN5090-2Z   [原有的:  ZKLN 5090.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN50110-2Z   [原有的:  ZKLN 50110.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN60110-2Z   [原有的:  ZKLN 60110.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN70120-2Z   [原有的:  ZKLN 70120.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN80130-2Z   [原有的:  ZKLN 80130.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN90150-2Z   [原有的:  ZKLN 90150.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

  ZKLN100160-2Z   [原有的:  ZKLN 100160.2Z]

  推力角接触球轴承 ZKLN..-2Z, 双向,两侧间隙密封

   

   

  地 址: 江苏省常州武进区牛塘工业区 电话: 0519-81855361 传真: 0519-86305255 Email:yfbearing@sohu.com
  Copyright 2008-2010 All rights reserved
  产品导航:滚轮轴承,支承滚轮轴承,曲线滚轮轴承,英制滚轮轴承,螺栓滚轮轴承,单向滚针轴承,汽车水泵轴承,滚轮滚针轴承,单向离合器,超越离合器,汽车水泵轴连轴承,推力滚针轴承,平面滚针轴承,冲压外圈滚针轴承,实体套圈滚针轴承,凸轮轴承,组合轴承,圆柱滚子轴承,滚针保持架,支撑滚轮轴承,滚针轴承,复合滚轮轴承,直线轴承
  久久久久久久男人的天堂